Az előadást utólag meghallgathatja interneten keresztül is.
A közvetítést a BMC Rádió támogatja.


A negyedik előadás képekbenDr. Holló József Ferenc altábornagy


A Szabadegyetem 4. előadására 2007. december 11-én került sor a NymE Apáczai Csere János Kar Hotel Famulus Oktatószállodájának Budapest Konferenciatermében.
A meghívott előadót Kollár János, a Pilsudski Történelmi Társaság elnöke, a Szent Kinga Szabadegyetem egyik főszervezője köszöntötte, és mutatta be az érdeklődőknek.
Dr. Holló József Ferenc altábornagy, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, címzetes egyetemi tanár, a hadtudomány kandidátusa „Przemysl oroszlánjai, przemysi tragédia” címmel tartotta meg előadását.
Az előadó teljes átéléssel és magas színvonalú Power Point-os prezentációval, fényképes illusztrációkkal kalauzolta el hallgatóságát a sok templomos lengyel városba, Galícia központjába Przemysl-be. Stratégiai fekvése miatt sok támadás érte a przemysli övvárat, amely különleges erődrendszerrel rendelkezik. A przemysli erőd egyike Európa három legnagyobb erődjének Antwerpen és Verdun után. Az erőd építése a krími háború idején kezdődött meg, amikor megromlott a viszony Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia között. Az erőd védelménél sok magyar katona is elesett. Összesen 138 magyar sírhely található hősi hallottaink emlékére a przemysli dombtetős temetőben. Emlékükre állították a Margit híd budai hídfőjénél azt az emlékművet, amely egy erődítést eltaposó üvöltő oroszlán bronzszobrát jelképezi. A szobor talapzatán a következő szöveg olvasható: "Tisztelettel és kegyelettel Przemysl várában hősi halált halt magyar véreink emlékezetére 1915-2000 Honvédelmi Minisztérium a Magyar Millennium Korménybiztos Hivatala, Pro Libertate Alapítvány".
Gyóni (Áchim) Géza költő is az erőd védői között szolgált. Versei, amelyek a katonák szenvedéséről és a háború értelmetlenségéről szóltak, megjelentek a korabeli tábori újságban.
Az előadó hangsúlyozta, hogy az „aki a múltját nem ismeri, arra van kárhoztatva, hogy újra megismerje”. Gondolatmenetét folytatva - „múlt nélkül nincs jövő” – kiemelte az erődturizmus fontos szerepét, mint a múlt és a jövő összekötő kapocsát a jövő nemzedékek számára.
Dr. Holló József Ferenc altábornagy úr előadása végén felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Hadtörténeti Múzeumunknak állandó kiállítása van a przemysli Közép-Európai Főiskolán, valamint, hogy napjainkban is aktív kapcsolatot ápolnak a lengyel várossal, s bízik benne, hogy Szent Kinga Szabadegyetem előadássorozatain résztvevő fiatal hallgatóság is tenni fog azért, hogy ne felejtsük el múltunkat, és ápolni fogják a lengyel-magyar kapcsolatokat.


A soron következő előadásról Varga Józsefné dr., egyetemi docens, a NyME Apáczai Csere János Karának oktatási dékánhelyettese, a Szent Kinga Szabadegyetem másik főszervezője tájékoztatta a nagy létszámú hallgatóságot, s egyben megköszönte a résztvevők kitartó érdeklődését, melyre jelezte, hogy a jövőben is számít. Ünnepi jókívánsága után lengyel nyelven is elhangoztak szavai Kollár Urszula tolmácsolásában, aki az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese.
Az elnökhelyettes asszony készített egy lengyel –magyar karácsonyi és új évi üdvözlőlapokból álló posztert, melyet az érdeklődők megtekinthettek és egy-két lengyel édesség megkóstolására is sor került. Karácsony közeledtével néhány lengyel ünnepi hagyományt, mint például az ostyatörést is megismerhették általa a jelenlévők.
Az 5. előadás keretében Dr. Molnár Imre, történész fogja nyitni a 2008-as évet a magyar-lengyel szakrális hagyomány közös gyökereire koncentrálva. Az előadásra 2008. január 15-én lesz.

Dr. Holló József Ferenc altábornagy


Szent Kinga Szabadegyetem negyedik előadása 2007. 12. 11.