AZ EMLÉKDIPLOMA KÉRELMEK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÁPRILIS 30-ÁN LEJÁRT!!!


Végzős gyógypedagógus hallgatóink sikeres szereplése a 2015. MAGYE Konferencián, Mohácsott

A 2015 június végén lezáruló Talentum Projekt finanszírozásával 2015. június            25-26-án a NYME AK Gyógypedagógiai Intézeti Tanszékének egykori hallgatói Mohácsott hét szóbeli előadást tartottak a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által szervezett „2015. évi XLIII. Országos Szakmai Konferencia” címmel, "Intézménnyel és családdal KÖZÖSEN a speciális szükségletű gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javításáért" alcímmel rendezett gyógypedagógiai konferencián. Az előadások témája minden esetben a logopédiai ellátottak és a tanulásban akadályozottak anyanyelvi fejlesztésének gyógypedagógiai elősegítése volt.

Örömmel adunk hírt az alábbi előadások elhangzásáról:

Előadó:                                Iszak Melitta, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató

Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens

Cím:                      Fejér megyei többségi általános iskolákban tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű és tipikusan fejlődő tanulók kommunikatív kompetenciája a PPL és a TOKEN tesztek eredményei alapján

 

Előadó:                                Szarka Dorina, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató

Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus

Cím:                      A beszédértés vizsgálata két tanítási nyelvű intézménybe járó tanulóknál

 

Előadók:                             Lengyelová Zuzana,  végzős   gyógypedagógia-logopédia   szakos  hallgató –           Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens

Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens

Cím:                      A mondatmegértési teljesítmény elemzése felvidéki magyar egynyelvű és magyar-romani kétnyelvű tanulásban akadályozott fiúk körében

 

Előadó:                                Horváth Diána, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató

Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus

Cím:                      Zenei képességek hatása a fonológiai tudatosság alakulására

 

 

Előadó:                                Kremán Fanni, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató

Konzulens:         Dr. Dankovics Natália, adjunktus

Cím:                      Diszlexia-veszélyeztetettség és a beszédmegértés összefüggésének vizsgálata különböző mérőeljárásokkal

 

Előadó:                                Magyarósi Eszter, végzős gyógypedagógia-logopédia szakos hallgató

Konzulens:         Dr. Zajdó Krisztina, egyetemi docens

Cím:                      A szülők és a gyakorló logopédusok kapcsolattartása az észak-magyarországi régióban

 

Előadó:                                Tasner Rebeka Sára, végzős gyógypedagógia-tanulásban akadályozottak pedagógiája  szakos hallgató

Konzulens:         Dr. Macher Mónika, adjunktus

Cím:                      A tanulásban akadályozott gyermekek olvasási képességének vizsgálata kisiskolás korban

 

A Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék nevében köszönjük a Talentum Projekt támogatását. Előadó egykori hallgatóinknak, a konzulenseknek, és az oktatóknak sok szeretettel gratulálunk!


Megyére fel! Honismereti vetélkedő
 


Események a rendezvénynaptárból


Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával egyetemünket és karunk hallgatóit támogatja.
NYME AK ADÓSZÁM: 15760346-2-08

Köszönjük megtisztelő támogatását!