Deutsch (DE-CH-AT)Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Home Történet

Történet

 

A Kar levéltárában az egyik jogelőd intézmény, a győri állami elemi népiskolai tanítónőképző iratai között 1875-től fellelhetők a könyvtári könyvjegyzékek.

   1959-ben a Felsőfokú Tanítóképző Intézet létrejöttével egy időben kezdte meg működését a jogelőd intézmények és a korábban megszűnt tanítóképzők értékes könyvállományával kiegészülve a jelenlegi könyvtár. A felsőfokú tanítóképzés minőségi igényei a könyvtárral szemben egyre növekvő szakmai követelményeket támasztottak. Megindult a kurrens pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani művek beszerzése, elkezdődött a katalógusok építése.

   1975-től a felsőfokú tanítóképző főiskola lett. A pedagógiai jellegű gyűjtemény új állományrészekkel egészült ki a szakkollégiumi igényeknek megfelelően. A hallgatói létszám és az állomány folyamatos növekedése szükségessé tette az alapterület állandó bővítését az épület adta lehetőségeken belül, valamint a különféle szolgáltatások tereinek differenciálását.   Mindez a központi könyvtár folyamatos felújítását, korszerűsítését, automatizálását jelentette.  A főiskola a személyi és az infrastrukturális feltételeket a képzés mennyiségi és minőségi igényeinek változásaihoz biztosította. 

   1990-től a számítógépesítés első lépéseként a könyvek és a szakdolgozatok adatbázisainak építése kezdődött el a Micro-Isis 2.3 számítógépes könyvtári programmal.
 
   1995-től FEFA pályázatok segítségével indult az ALEPH integrált könyvtári rendszer telepítése. Elsőként az új könyvek katalogizálása, majd 1997-től az állománygyarapítás, 1998 szeptemberétől a kölcsönzés munkafolyamatai e rendszer keretében történnek. Az új beszerzések feldolgozása mellett folyamatos volt a konverzió. Így mára a könyvtári állomány 95%-a feldolgozott. Adatbázisunk helyi hálózaton és 1998 óta Interneten is hozzáférhető.  
 

   2000-től könyvtárunk a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgyűjteményi hálózatának önálló tagkönyvtára.  Fő feladata az egyetem keretein belül, szakmai önállóságának megtartásával a Karon folyó oktató, képző, tudományos és művészi munka segítése az aktuális képzési és kutatási szakirányokhoz tartozó szakirodalom beszerzésével, feltárásával és az információk használókhoz való eljuttatásával.